نمونه سوال امتحانی دی ماه دهم رشته ریاضی

بنیاد آموزش ملی با کلی نیروهای مشغول به کار ، همیشه در حال بروزرسانی سایت و اپلیکیشن است

درس انگلیسی 1 ، پایه دهم

سوالات انگلیسی ، دی ماه

سال 1403

سوالات انگلیسی ، دی ماه

سال 1402

سوالات انگلیسی ، دی ماه

سال 1401

سوالات انگلیسی ، دی ماه

سال 1401

سوالات انگلیسی ، دی ماه

سال 1401

درس دین و زندگی 1 ، پایه دهم

سوالات دین و زندگی 1 ، دی ماه

سال 1401

سوالات دین و زندگی 1 ، دی ماه

سال 1401

سوالات دین و زندگی 1 ، دی ماه

سال 1401

سوالات دین و زندگی 1 ، دی ماه

سال 1401

درس جغرافیای ایران ، پایه دهم

سوالات جغرافیای ایران ، دی ماه

سال 1401

سوالات جغرافیای ایران ، دی ماه

سال 1401

سوالات جغرافیای ایران ، دی ماه

سال 1401

سوالات جغرافیای ایران ، دی ماه

سال 1401

درس فیزیک 1 ، پایه دهم

سوالات فیزیک 1 ، دی ماه

سال 1401

سوالات فیزیک 1 ، دی ماه

سال 1401

سوالات فیزیک 1 ، دی ماه

سال 1401

سوالات فیزیک 1 ، دی ماه

سال 1401

درس ریاضی 1 ، پایه دهم

سوالات ریاضی 1 ، دی ماه

سال 1401

سوالات ریاضی 1 ، دی ماه

سال 1401

سوالات ریاضی 1 ، دی ماه

سال 1401

سوالات ریاضی 1 ، دی ماه

سال 1401

درس هندسه 1 ، پایه دهم

سوالات هندسه 1 ، دی ماه

سال 1401

سوالات هندسه 1 ، دی ماه

سال 1401

سوالات هندسه 1 ، دی ماه

سال 1401

سوالات هندسه 1 ، دی ماه

سال 1401

درس شیمی 1 ، پایه دهم

سوالات شیمی 1 ، دی ماه

سال 1401

سوالات شیمی 1 ، دی ماه

سال 1401

سوالات شیمی 1 ، دی ماه

سال 1401

سوالات شیمی 1 ، دی ماه

سال 1401

درس آمادگی دفاعی ، پایه دهم

سوالات آمادگی دفاعی ، دی ماه

سال 1401

سوالات آمادگی دفاعی ، دی ماه

سال 1401

سوالات آمادگی دفاعی ، دی ماه

سال 1400

سوالات آمادگی دفاعی ، دی ماه

سال 1400

درس عربی ، زبان قرآن 1 ، پایه دهم

سوالات عربی ، زبان قرآن 1 ، دی ماه

سال 1401

سوالات عربی ، زبان قرآن 1 ، دی ماه

سال 1401

سوالات عربی ، زبان قرآن 1 ، دی ماه

سال 1401

سوالات عربی ، زبان قرآن 1 ، دی ماه

سال 1401

درس فارسی 1 ، پایه دهم

سوالات فارسی 1 ، دی ماه

سال 1401

سوالات فارسی 1 ، دی ماه

سال 1401

سوالات فارسی 1 ، دی ماه

سال 1401

سوالات فارسی 1 ، دی ماه

سال 1401

درس تفکر و سواد رسانه ای ، پایه دهم

سوالات تفکر و سواد رسانه ای ، دی ماه

سال 1401

سوالات تفکر و سواد رسانه ای ، دی ماه

سال 1401

سوالات تفکر و سواد رسانه ای ، دی ماه

سال 1401

سوالات تفکر و سواد رسانه ای ، دی ماه

سال 1401

درس نگارش 1 ، پایه دهم

سوالات نگارش 1 ، دی ماه

سال 1402

سوالات نگارش 1 ، دی ماه

سال 1402

سوالات نگارش 1 ، دی ماه

سال 1402

سوالات نگارش 1 ، دی ماه

سال 1401

ورود به سایت و اپلیکیشن اصلی اموزش ملی

به اشتراک بگذارید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *