نمونه سوال خرداد ماه-پایه نهم

بنیاد آموزش ملی با کلی نیروهای مشغول به کار ، همیشه در حال بروزرسانی سایت و اپلیکیشن است

درس ریاضی ، پایه نهم

سوالات ریاضی ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات ریاضی ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات ریاضی ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات ریاضی ، خرداد ماه

سال 1402

درس علوم تجربی ، پایه نهم

سوالات علوم تجربی ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات علوم تجربی ، خرداد ماه ​

سال 1402

سوالات علوم تجربی ، خرداد ماه ​

سال 1402

سوالات علوم تجربی ، خرداد ماه ​

سال 1402

درس فارسی ، پایه نهم

سوالات فارسی ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات فارسی ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات فارسی ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات فارسی ، خرداد ماه

سال 1402

درس انگلیسی ، پایه نهم

سوالات انگلیسی ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات انگلیسی ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات انگلیسی ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات انگلیسی ، خرداد ماه

سال 1402

درس آمادگی دفاعی ، پایه نهم

سوالات آمادگی دفاعی ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات آمادگی دفاعی ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات آمادگی دفاعی ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات آمادگی دفاعی ، خرداد ماه

سال 1402

درس املاء ، پایه نهم

سوالات املاء ، خرداد ماه

سال 1401

سوالات املاء ، خرداد ماه

سال 1400

سوالات املاء ، خرداد ماه

سال 1399

سوالات املاء ، خرداد ماه

سال 1398

درس انشاء ، پایه نهم

سوالات انشاء ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات انشاء ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات انشاء ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات انشاء ، خرداد ماه

سال 1402

درس پیام های آسمان ، پایه نهم

سوالات پیام های آسمان ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات پیام های آسمان ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات پیام های آسمان ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات پیام های آسمان ، خرداد ماه

سال 1402

درس آموزش قرآن ، پایه نهم

سوالات آموزش قرآن ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات آموزش قرآن ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات آموزش قرآن ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات آموزش قرآن ، خرداد ماه

سال 1402

درس مطلالعات (مدنی-تاریخ-جغرافیا) ، پایه نهم

سوالات مطالعات (مدنی-تاریخ-جغرافیا)، خرداد ماه

سال 1402

سوالات مطالعات (مدنی-تاریخ-جغرافیا)، خرداد ماه

سال 1402

سوالات مطالعات (مدنی-تاریخ-جغرافیا)، خرداد ماه

سال 1402

سوالات مطالعات (مدنی-تاریخ-جغرافیا)، خرداد ماه

سال 1402

درس عربی ، پایه نهم

سوالات عربی ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات عربی ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات عربی ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات عربی ، خرداد ماه

سال 1402

ورود به سایت و اپلیکیشن اصلی اموزش ملی

به اشتراک بگذارید

نظرات

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *