نمونه سوال خرداد ماه-دوازدهم ریاضی و فیزیک

بنیاد آموزش ملی با کلی نیروهای مشغول به کار ، همیشه در حال بروزرسانی سایت و اپلیکیشن است

سوالات با پاسخنامه امتحانات نهایی 1403

سوالات به همراه راهنمای تصحیح ، پس از انتشار جهت دانلود در قسمت درس مورد نظر قرار خواهند گرفت

سوالات با پاسخنامه عربی 3 ، خرداد ماه (نهایی)

سال 1403

سوالات با پاسخنامه شیمی 3 ، خرداد ماه (نهایی)

سال 1403

سوالات با پاسخنامه دین و زندگی 3 ، خرداد ماه (نهایی)

سال 1403

سوالات با پاسخنامه هندسه 3 ، خرداد ماه (نهایی)

سال 1403

سوالات با پاسخنامه حسابان 2 ، خرداد ماه (نهایی)

سال 1403

سوالات با پاسخنامه فارسی 3 ، خرداد ماه (نهایی)

سال 1403

سوالات با پاسخنامه سلامت و بهداشت ، خرداد ماه (نهایی)

سال 1403

سوالات با پاسخنامه زبان انگلیسی 3 ، خرداد ماه (نهایی)

سال 1403

سوالات با پاسخنامه فیزیک 3 ، خرداد ماه (نهایی)

سال 1403

سوالات با پاسخنامه علوم اجتماعی ، خرداد ماه (نهایی)

سال 1403

سوالات با پاسخنامه ریاضیات گسسته ، خرداد ماه (نهایی)

سال 1403

درس شیمی 3 پایه دوازدهم

سوالات شیمی خرداد ماه (نهایی)

سال 1403

سوالات شیمی 3 خرداد ماه

سال 1401

سوالات شیمی 3 خرداد ماه

سال 1400

سوالات شیمی 3 خرداد ماه

سال 1399

سوالات شیمی 3 خرداد ماه

سال 1398

درس حسابان 2 پایه دوازدهم

سوالات حسابان 2 خرداد ماه

سال 1401

سوالات حسابان 2 خرداد ماه

سال 1400

سوالات حسابان 2 خرداد ماه

سال 1399

سوالات حسابان 2 خرداد ماه

سال 1398

درس ریاضیات گسسته پایه دوازدهم

سوالات ریاضیات گسسته خرداد ماه

سال 1401

سوالات ریاضیات گسسته خرداد ماه

سال 1400

سوالات ریاضیات گسسته خرداد ماه

سال 1399

سوالات ریاضیات گسسته خرداد ماه

سال 1398

درس هندسه 3 پایه دوازدهم

سوالات هندسه 3 خرداد ماه

سال 1401

سوالات هندسه 3 خرداد ماه

سال 1400

سوالات هندسه 3 خرداد ماه

سال 1399

سوالات هندسه 3 خرداد ماه

سال 1398

درس فیزیک 3 پایه دوازدهم

سوالات فیزیک 3 خرداد ماه

سال 1401

سوالات فیزیک 3 خرداد ماه

سال 1400

سوالات فیزیک 3 خرداد ماه

سال 1399

سوالات فیزیک 3 خرداد ماه

سال 1398

درس فارسی 3 پایه دوازدهم

سوالات فارسی 3 خرداد ماه

سال 1401

سوالات فارسی 3 خرداد ماه

سال 1400

سوالات فارسی 3 خرداد ماه

سال 1399

سوالات فارسی 3 خرداد ماه

سال 1398

درس نگارش 3 پایه دوازدهم

سوالات نگارش 3 خرداد ماه

سال 1401

سوالات نگارش 3 خرداد ماه

سال 1401

سوالات نگارش 3 خرداد ماه

سال 1400

سوالات نگارش 3 خرداد ماه

سال 1398

درس زبان انگلیسی 3 پایه دوازدهم

سوالات زبان انگلیسی 3 خرداد ماه

سال 1401

سوالات زبان انگلیسی 3 خرداد ماه

سال 1400

سوالات زبان انگلیسی 3 خرداد ماه

سال 1399

سوالات زبان انگلیسی 3 خرداد ماه

سال 1398

درس عربی 3 پایه دوازدهم

سوالات عربی 3 خرداد ماه

سال 1401

سوالات عربی 3 خرداد ماه

سال 1400

سوالات عربی 3 خرداد ماه

سال 1399

سوالات عربی 3 خرداد ماه

سال 1398

درس دین و زندگی 3 پایه دوازدهم

سوالات دین و زندگی 3 خرداد ماه

سال 1401

سوالات دین و زندگی 3 خرداد ماه

سال 1400

سوالات دین و زندگی 3 خرداد ماه

سال 1399

سوالات دین و زندگی 3 خرداد ماه

سال 1398

درس هویت اجتماعی پایه دوازدهم

سوالات هویت اجتماعی خرداد ماه

سال 1401

سوالات هویت اجتماعی خرداد ماه

سال 1400

سوالات هویت اجتماعی خرداد ماه

سال 1399

سوالات هویت اجتماعی خرداد ماه

سال 1398

درس سلامت بهداشت پایه دوازدهم

سوالات سلامت بهداشت خرداد ماه

سال 1401

سوالات سلامت بهداشت خرداد ماه

سال 1400

سوالات سلامت بهداشت خرداد ماه

سال 1399

سوالات سلامت بهداشت خرداد ماه

سال 1398

ورود به سایت و اپلیکیشن اصلی اموزش ملی

به اشتراک بگذارید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *