نمونه سوال امتحانی دی ماه یازدهم رشته ریاضی

بنیاد آموزش ملی با کلی نیروهای مشغول به کار ، همیشه در حال بروزرسانی سایت و اپلیکیشن است

درس آمار و احتمال ، پایه یازدهم

سوالات آمار و احتمال ، دی ماه

سال 1401

سوالات آمار و احتمال ، دی ماه

سال 1400

سوالات آمار و احتمال ، دی ماه

سال 1400

سوالات آمار و احتمال ، دی ماه

سال 1400

درس انگلیسی 2 ، پایه یازدهم

سوالات انگلیسی 2 ، دی ماه

سال 1401

سوالات انگلیسی 2 ، دی ماه

سال 1401

سوالات انگلیسی 2 ، دی ماه

سال 1401

سوالات انگلیسی 2 ، دی ماه

سال 1401

درس تاریخ معاصر ، پایه یازدهم

سوالات تاریخ معاصر ، دی ماه

سال 1401

سوالات تاریخ معاصر ، دی ماه

سال 1401

سوالات تاریخ معاصر ، دی ماه

سال 1401

سوالات تاریخ معاصر ، دی ماه

سال 1401

درس انسان و محیط زیست ، پایه یازدهم

سوالات انسان و محیط زیست ، دی ماه

سال 1401

سوالات انسان و محیط زیست ، دی ماه

سال 1401

سوالات انسان و محیط زیست ، دی ماه

سال 1401

سوالات انسان و محیط زیست ، دی ماه

سال 1401

درس دین و زندگی 2 ، پایه یازدهم

سوالات دین و زندگی 2 ، دی ماه

سال 1401

سوالات دین و زندگی 2 ، دی ماه

سال 1401

سوالات دین و زندگی 2 ، دی ماه

سال 1401

سوالات دین و زندگی 2 ، دی ماه

سال 1401

درس زمین شناسی ، پایه یازدهم

سوالات زمین شناسی ، دی ماه

سال 1401

سوالات زمین شناسی ، دی ماه

سال 1401

سوالات زمین شناسی ، دی ماه

سال 1401

سوالات زمین شناسی ، دی ماه

سال 1401

درس شیمی 2 ، پایه یازدهم

سوالات شیمی 2 ، پایه یازدهم

سال 1401

سوالات شیمی 2 ، پایه یازدهم

سال 1401

سوالات شیمی 2 ، پایه یازدهم

سال 1401

سوالات شیمی 2 ، پایه یازدهم

سال 1401

درس عربی ، زبان قرآن 2 ، پایه یازدهم

سوالات عربی ، زبان قرآن 2 ، دی ماه

سال 1401

سوالات عربی ، زبان قرآن 2 ، دی ماه

سال 1401

سوالات عربی ، زبان قرآن 2 ، دی ماه

سال 1401

سوالات عربی ، زبان قرآن 2 ، دی ماه

سال 1401

درس فارسی 2 ، پایه یازدهم

سوالات فارسی 2، دی ماه

سال 1401

سوالات فارسی 2، دی ماه

سال 1401

سوالات فارسی 2، دی ماه

سال 1400

سوالات فارسی 2، دی ماه

سال 1400

درس نگارش 2 ، پایه یازدهم

سوالات نگارش 2 ، دی ماه

سال 1401

سوالات نگارش 2 ، دی ماه

سال 1401

سوالات نگارش 2 ، دی ماه

سال 1400

سوالات نگارش 2 ، دی ماه

سال 1399

درس هندسه 2 ، پایه یازدهم

سوالات هندسه 2 ، دی ماه

سال 1401

سوالات هندسه 2 ، دی ماه

سال 1400

سوالات هندسه 2 ، دی ماه

سال 1400

سوالات هندسه 2 ، دی ماه

سال 1400

ورود به سایت و اپلیکیشن اصلی اموزش ملی

به اشتراک بگذارید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *