نمونه سوال دی ماه-پایه هفتم

بنیاد آموزش ملی با کلی نیروهای مشغول به کار ، همیشه در حال بروزرسانی سایت و اپلیکیشن است

درس ریاضی ، پایه هفتم

سوالات ریاضی ، دی ماه

سال 1401

سوالات ریاضی ، دی ماه

سال1401

سوالات ریاضی ، دی ماه

سال 1401

سوالات ریاضی ، دی ماه

سال 1401

درس علوم تجربی ، پایه هفتم

سوالات علوم تجربی ، دی ماه

سال 1401

سوالات علوم تجربی ، دی ماه

سال 1401

سوالات علوم تجربی ، دی ماه

سال 1401

سوالات علوم تجربی ، دی ماه

سال 1401

درس انگلیسی ، پایه هفتم

سوالات انگلیسی ، دی ماه

سال 1401

سوالات انگلیسی ، دی ماه

سال 1400

سوالات انگلیسی ، دی ماه

سال 1399

سوالات انگلیسی ، دی ماه

سال 1398

درس فارسی ، پایه هفتم

سوالات فارسی ، دی ماه

سال 1401

سوالات فارسی ، دی ماه

سال 1401

سوالات فارسی ، دی ماه

سال 1401

سوالات فارسی ، دی ماه

درس املاء ، پایه هفتم

سوالت املاء ، دی ماه

سال 1401

سوالات املاء ، دی ماه

سال 1401

سوالات املاء ، دی ماه

سال 1401

سوالات املاء ، دی ماه

سال 1401

دلرس انشاء ، پایه هفتم

سوالات انشاء ، دی ماه

سال 1401

سوالات انشاء ، دی ماه

سال 1401

سوالات انشاء ، دی ماه

سال 1401

سوالات انشاء ، دی ماه

سال 1401

درس مطالعات اجتماعی ، پایه هفتم

سوالات مطالعات اجتماعی ، دی ماه

سال 1401

سوالات مطالعات اجتماعی ، دی ماه

سال 1400

سوالات مطالعات اجتماعی ، دی ماه

سال 1399

سوالات مطالعات اجتماعی ، دی ماه

سال 1398

درس عربی ، پایه هفتم

سوالات عربی ، دی ماه

سال 1401

سوالات عربی ، دی ماه

سال 1401

سوالات عربی ، دی ماه

سال 1401

سوالات عربی ، دی ماه

سال 1401

درس آموزش قرآن ، پایه هفتم

سوالات آموزش قرآن ، دی ماه

سال 1401

سوالات آموزش قرآن ، دی ماه

سال 1401

سوالات آموزش قرآن ، دی ماه

سال 1401

سوالات آموزش قرآن ، دی ماه

سال 1401

درس پیام های آسمان ، پایه هفتم

سوالات پیام های آسمان ، دی ماه

سال 1401

سوالات پیام های آسمان ، دی ماه

سال 1401

سوالات پیام های آسمان ، دی ماه

سال 1401

سوالات پیام های آسمان ، دی ماه

سال 1401

درس تفکر و سبک زندگی ، دی ماه

سوالات تفکر و سبک زندگی ، دی ماه

سال 1401

سوالات تفکر و سبک زندگی ، دی ماه

سال 1401

سوالات تفکر و سبک زندگی ، دی ماه

سال 1401

سوالات تفکر و سبک زندگی ، دی ماه

سال 1401

ورود به سایت و اپلیکیشن اصلی اموزش ملی

به اشتراک بگذارید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *