نمونه سوال دی ماه-پایه هشتم

بنیاد آموزش ملی با کلی نیروهای مشغول به کار ، همیشه در حال بروزرسانی سایت و اپلیکیشن است

درس ریاضی ، پایه هشتم

سوالات ریاضی ، دی ماه

سال 1401

سوالات ریاضی ، دی ماه

سال 1401

سوالات ریاضی ، دی ماه

سال 1401

سوالات ریاضی ، دی ماه

سال 1401

درس علوم تجربی ، پایه هشتم

سوالات علوم تجربی ، دی ماه

سال 1401

سوالات علوم تجربی ، دی ماه

سال 1401

سوالات علوم تجربی ، دی ماه

سال 1401

سوالات علوم تجربی ، دی ماه

سال 1401

درس انگلیسی ، پایه هشتم

سوالات انگلیسی ، دی ماه

سال 1401

سوالات انگلیسی ، دی ماه

سال 1401

سوالات انگلیسی ، دی ماه

سال 1401

سوالات انگلیسی ، دی ماه

سال 1401

درس فارسی ، پایه هشتم

سوالات فارسی ، دی ماه

سال 1401

سوالات فارسی ، دی ماه

سال 1401

سوالات فارسی ، دی ماه

سال 1401

سوالات فارسی ، دی ماه

سال 1401

درس املاء ، پایه هشتم

سوالات املاء ، دی ماه

سال 1401

سوالات املاء ، دی ماه

سال 1401

سوالات املاء ، دی ماه

سال 1401

سوالات املاء ، دی ماه

سال 1401

درس انشاء ، پایه هشتم

سوالات انشاء ، دی ماه

سال 1401

سوالات انشاء ، دی ماه

سال 1400

سوالات انشاء ، دی ماه

سال 1399

سوالات انشاء ، دی ماه

سال 1398

درس مطالعات اجتماعی ، پایه هشتم

سوالات مطالعات اجتماعی ، دی ماه

سال 1401

سوالات مطالعات اجتماعی ، دی ماه

سال 1401

سوالات مطالعات اجتماعی ، دی ماه

سال 1401

سوالات مطالعات اجتماعی ، دی ماه

سال 1401

درس عربی ، پایه هشتم

سوالات عربی ، دی ماه

سال 1401

سوالات عربی ، دی ماه

سال 1401

سوالات عربی ، دی ماه

سال 1401

سوالات عربی ، دی ماه

سال 1401

درس پیام های آسمان ، پایه هشتم

سوالات پیام های آسمان ، دی ماه

سال 1401

سوالات پیام های آسمان ، دی ماه

سال 1401

سوالات پیام های آسمان ، دی ماه

سال 1401

سوالات پیام های آسمان ، دی ماه

سال 1401

درس آموزش قرآن ، پایه هشتم

سوالات آموزش قرآن ، دی ماه

سال 1401

سوالات آموزش قرآن ، دی ماه

سال 1401

سوالات آموزش قرآن ، دی ماه

سال 1401

سوالات آموزش قرآن ، دی ماه

سال 1401

درس تفکر و سبک زندگی ، پایه هشتم

سوالات تفکر و سبک زندگی ، دی ماه

سال 1401

سوالات تفکر و سبک زندگی ، دی ماه

سال 1401

سوالات تفکر و سبک زندگی ، دی ماه

سال 1401

سوالات تفکر و سبک زندگی ، دی ماه

سال 1401

ورود به سایت و اپلیکیشن اصلی اموزش ملی

به اشتراک بگذارید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *