نمونه سوال امتحانی خرداد ماه دهم رشته تجربی

بنیاد آموزش ملی با کلی نیروهای مشغول به کار ، همیشه در حال بروزرسانی سایت و اپلیکیشن است

سوالات با پاسخنامه امتحانات نهایی 1403

سوالات به همراه راهنمای تصحیح ، پس از انتشار جهت دانلود در قسمت درس مورد نظر قرار خواهند گرفت

سوالات با پاسخنامه عربی 1 ، خرداد ماه (نهایی)

سال 1403

سوالات با پاسخنامه شیمی 1 ، خرداد ماه (نهایی)

سال 1403

سوالات با پاسخنامه دین و زندگی 1 ، خرداد ماه (نهایی)

سال 1403

سوالات با پاسخنامه فیزیک 1 ، خرداد ماه (نهایی)

سال 1403

سوالات با پاسخنامه زیست شناسی 1 ، خرداد ماه (نهایی)

سال 1403

سوالات با پاسخنامه فارسی 1 ، خرداد ماه (نهایی)

سال 1403

سوالات با پاسخنامه جغرافیای عمومی ، خرداد ماه (نهایی)

سال 1403

سوالات با پاسخنامه زبان انگلیسی 1 ، خرداد ماه (نهایی)

سال 1403

سوالات با پاسخنامه ریاضی 1 ، خرداد ماه (نهایی)

سال 1403

درس شیمی 1 ، پایه دهم

سوالات شیمی 1 ، خرداد ماه (نهایی)

سال 1403

سوالات شیمی 1 ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات شیمی 1 ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات شیمی 1 ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات شیمی 1 ، خرداد ماه

سال 1402

درس فیزیک 1 ، پایه دهم

سوالات فیزیک 1 ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات فیزیک 1 ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات فیزیک 1 ، خرداد ماه

سال 1401

سوالات فیزیک 1 ، خرداد ماه

سال 1398

درس فارسی 1 ، پایه دهم

سوالات فارسی 1 ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات فارسی 1 ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات فارسی 1 ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات فارسی 1 ، خرداد ماه

سال 1402

درس نگارش 1 ، پایه دهم

سوالات نگارش 1 ، پایه دهم

سال 1402

سوالات نگارش 1 ، پایه دهم

سال 1402

سوالات نگارش 1 ، پایه دهم

سال 1401

سوالات نگارش 1 ، پایه دهم

سال 1401

درس دین و زندگی 1 ، پایه دهم

سوالات دین و زندگی خرداد ماه

سال 1402

سوالات دین و زندگی خرداد ماه

سال 1402

سوالات دین و زندگی خرداد ماه

سال 1402

سوالات دین و زندگی خرداد ماه

سال 1402

درس عربی ، زبان قرآن 1 ، پایه دهم

سوالات عربی ، زبان قرآن 1 ، پایه دهم

سال 1402

سوالات عربی ، زبان قرآن 1 ، پایه دهم

سال 1402

سوالات عربی ، زبان قرآن 1 ، پایه دهم

سال 1402

سوالات عربی ، زبان قرآن 1 ، پایه دهم

سال 1402

درس ریاضی 1 ، پایه دهم

سوالات ریاضی 1 ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات ریاضی 1 ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات ریاضی 1 ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات ریاضی 1 ، خرداد ماه

سال 1402

درس آمادگی دفاعی ، پایه دهم

سوالات آمادگی دفاعی ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات آمادگی دفاعی ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات آمادگی دفاعی ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات آمادگی دفاعی ، خرداد ماه

سال 1401

درس زیست شناسی 1 ، پایه دهم

سوالات زیست شناسی 1 ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات زیست شناسی 1 ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات زیست شناسی 1 ، خرداد ماه

سال 1401

سوالات زیست شناسی 1 ، خرداد ماه

سال 1401

درس جغرافیای ایران ، پایه دهم

سوالات جغرافیای ایران ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات جغرافیای ایران ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات جغرافیای ایران ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات جغرافیای ایران ، خرداد ماه

سال 1400

درس تفکر و سواد رسانه ای ، پایه دهم

سوالات تفکر و سواد رسانه ای ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات تفکر و سواد رسانه ای ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات تفکر و سواد رسانه ای ، خرداد ماه

سال 1401

سوالات تفکر و سواد رسانه ای ، خرداد ماه

سال 1401

درس انگلیسی 1 ، پایه دهم

سوالات انگلیسی 1 ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات انگلیسی 1 ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات انگلیسی 1 ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات انگلیسی 1 ، خرداد ماه

سال 1402

ورود به سایت و اپلیکیشن اصلی اموزش ملی

به اشتراک بگذارید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *