نمونه سوال امتحانی دی ماه یازدهم رشته تجربی

بنیاد آموزش ملی با کلی نیروهای مشغول به کار ، همیشه در حال بروزرسانی سایت و اپلیکیشن است

درس انگلیسی 2 ، پایه یازدهم

سوالات انگلیسی 2 ، دی ماه

سال 1401

سوالات انگلیسی 2 ، دی ماه

سال 1401

سوالات انگلیسی 2 ، دی ماه

سال 1401

سوالات انگلیسی 2 ، دی ماه

سال 1401

درس انسان و محیط زیست ، پایه یازدهم

سوالات انسان و محیط زیست ، دی ماه

سال 1401

سوالات انسان و محیط زیست ، دی ماه

سال 1401

سوالات انسان و محیط زیست ، دی ماه

سال 1401

سوالات انسان و محیط زیست ، دی ماه

سال 1401

درس تاریخ معاصر ، پایه یازدهم

سوالات تاریخ معاصر ، دی ماه

سال 1401

سوالات تاریخ معاصر ، دی ماه

سال 1401

سوالات تاریخ معاصر ، دی ماه

سال 1401

سوالات تاریخ معاصر ، دی ماه

سال 1401

درس دین و زندگی 2 ، پایه یازدهم

سوالات دین و زندگی 2 ، دی ماه

سال 1401

سوالات دین و زندگی 2 ، دی ماه

سال 1401

سوالات دین و زندگی 2 ، دی ماه

سال 1401

سوالات دین و زندگی 2 ، دی ماه

سال 1401

درس ریاضی 2 ، پایه یازدهم

سوالات ریاضی 2 ، دی ماه

سال 1401

سوالات ریاضی 2 ، دی ماه

سال 1401

سوالات ریاضی 2 ، دی ماه

سال 1401

سوالات ریاضی 2 ، دی ماه

سال 1401

درس زمین شناسی ، پایه یازدهم

سوالات زمین شناسی ، دی ماه

سال 1401

سوالات زمین شناسی ، دی ماه

سال 1401

سوالات زمین شناسی ، دی ماه

سال 1401

سوالات زمین شناسی ، دی ماه

سال 1401

درس زیست شناسی 2 ، پایه یازدهم

سوالات زیست شناسی 2، دی ماه

سال 1401

سوالات زیست شناسی 2، دی ماه

سال 1401

سوالات زیست شناسی 2، دی ماه

سال 1401

سوالات زیست شناسی 2، دی ماه

سال 1401

درس شیمی 2 ، پایه یازدهم

سوالات شیمی 2 ، دی ماه

سال 1401

سوالات شیمی 2 ، دی ماه

سال 1401

سوالات شیمی 2 ، دی ماه

سال 1401

سوالات شیمی 2 ، دی ماه

سال 1401

درس عربی ، زبان قرآن 2 ، پایه یازدهم

سوالات درس عربی ، زبان قرآن 2 ، دی ماه

سال 1401

سوالات درس عربی ، زبان قرآن 2 ، دی ماه

سال 1401

سوالات درس عربی ، زبان قرآن 2 ، دی ماه

سال 1401

سوالات درس عربی ، زبان قرآن 2 ، دی ماه

سال 1401

درس فارسی 2 ، پایه یازدهم

سوالات فارسی 2 ، دی ماه

سال 1401

سوالات فارسی 2 ، دی ماه

سال 1401

سوالات فارسی 2 ، دی ماه

سال 1400

سوالات فارسی 2 ، دی ماه

سال 1400

درس نگارش 2 ، پایه یازدهم

سوالات درس نگارش 2 ، دی ماه

سال 1401

سوالات درس نگارش 2 ، دی ماه

سال 1401

سوالات درس نگارش 2 ، دی ماه

سال 1400

سوالات درس نگارش 2 ، دی ماه

سال 1399

درس فیزیک 2 ، پایه یازدهم

سوالاات فیزیک 2 ، دی ماه

سال 1401

سوالاات فیزیک 2 ، دی ماه

سال 1401

سوالاات فیزیک 2 ، دی ماه

سال 1401

سوالاات فیزیک 2 ، دی ماه

سال 1401

ورود به سایت و اپلیکیشن اصلی اموزش ملی

به اشتراک بگذارید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *