نمونه سوال دی ماه-پایه نهم

بنیاد آموزش ملی با کلی نیروهای مشغول به کار ، همیشه در حال بروزرسانی سایت و اپلیکیشن است

درس ریاضی ، پایه نهم

سوالات ریاضی ، دی ماه

سال 1401

سوالات ریاضی ، دی ماه

سال 1401

سوالات ریاضی ، دی ماه

سال 1401

سوالات ریاضی ، دی ماه

سال 1401

درس علوم تجربی ، پایه نهم

سوالات علوم تجربی ، دی ماه

سال 1401

سوالات علوم تجربی ، دی ماه

سال 1401

سوالات علوم تجربی ، دی ماه

سال 1401

سوالات علوم تجربی ، دی ماه

سال 1401

درس فارسی ، پایه نهم

سوالات فارسی ، دی ماه

سال 1401

سوالات فارسی ، دی ماه

سال 1401

سوالات فارسی ، دی ماه

سال 1401

سوالات فارسی ، دی ماه

سال 1401

درس انگلیسی ، پایه نهم

سوالات انگلیسی ، دی ماه

سال 1401

سوالات انگلیسی ، دی ماه

سال 1401

سوالات انگلیسی ، دی ماه

سال 1401

سوالات انگلیسی ، دی ماه

سال 1401

درس آمادگی دفاعی ، پایه نهم

سوالات آمادگی دفاعی ، دی ماه

سال 1401

سوالات آمادگی دفاعی ، دی ماه

سال 1401

سوالات آمادگی دفاعی ، دی ماه

سال 1401

سوالات آمادگی دفاعی ، دی ماه

سال 1401

درس املاء ، پایه نهم

سوالات املاء ، دی ماه

سال 1401

سوالات املاء ، دی ماه

سال 1401

سوالات املاء ، دی ماه

سال 1399

سوالات املاء ، دی ماه

سال 1399

درس انشاء ، پایه نهم

سوالات انشاء ، دی ماه

سال 1401

سوالات انشاء ، دی ماه

سال 1401

سوالات انشاء ، دی ماه

سال 1401

سوالات انشاء ، دی ماه

سال 1401

درس پیام های آسمان ، پایه نهم

سوالات پیام های آسمان ، دی ماه

سال 1401

سوالات پیام های آسمان ، دی ماه

سال 1401

سوالات پیام های آسمان ، دی ماه

سال 1401

سوالات پیام های آسمان ، دی ماه

سال 1401

درس آموزش قرآن ، پایه نهم

سوالات آموزش قرآن ، دی ماه

سال 1401

سوالات آموزش قرآن ، دی ماه

سال 1401

سوالات آموزش قرآن ، دی ماه

سال 1401

سوالات آموزش قرآن ، دی ماه

سال 1401

درس مطالعات اجتماعی (مدنی-تاریخ-جغرافیا) ،پایه نهم

سوالات مطالعات اجتماعی(مدنی-تاریخ-جغرافیا) ، دی ماه

سال 1401

سوالات مطالعات اجتماعی(مدنی-تاریخ-جغرافیا) ، دی ماه

سال 1401

سوالات مطالعات اجتماعی(مدنی-تاریخ-جغرافیا) ، دی ماه

سال 1401

سوالات مطالعات اجتماعی(مدنی-تاریخ-جغرافیا) ، دی ماه

سال 1401

درس عربی ، پایه نهم

سوالات عربی ، دی ماه

سال 1401

سوالات عربی ، دی ماه

سال 1401

سوالات عربی ، دی ماه

سال 1401

سوالات عربی ، دی ماه

سال 1401

ورود به سایت و اپلیکیشن اصلی اموزش ملی

به اشتراک بگذارید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *