نمونه سوال دی ماه-دوازدهم ریاضی و فیزیک

بنیاد آموزش ملی با کلی نیروهای مشغول به کار ، همیشه در حال بروزرسانی سایت و اپلیکیشن است

درس حسابان 2 پایه دوازدهم

سوالات حسابان 2 دی ماه

سال1402

سوالات حسابان 2 دی ماه

سال 1401

سوالات حسابان 2 دی ماه

سال 1401

سوالات حسابان 2 دی ماه

سال 1400

سوالات حسابان 2 دی ماه

سال 1399

درس ریاضیات گسسته پایه دوازدهم

سوالات ریاضیات گسسته دی ماه

سال1402

سوالات ریاضیات گسسته دی ماه

سال 1401

سوالات ریاضیات گسسته دی ماه

سال 1400

سوالات ریاضیات گسسته دی ماه

سال 1399

سوالات ریاضیات گسسته دی ماه

سال 1398

درس هندسه 3 پایه دوازدهم

سوالات هندسه 3 دی ماه

سال1402

سوالات هندسه 3 دی ماه

سال 1401

سوالات هندسه 3 دی ماه

سال 1400

سوالات هندسه 3 دی ماه

سال 1399

سوالات هندسه 3 دی ماه

سال 1398

درس فیزیک 3 پایه دوازدهم

سوالات فیزیک 3 دی ماه

سال1402

سوالات فیزیک 3 دی ماه

سال 1401

سوالات فیزیک 3 دی ماه

سال 1400

سوالات فیزیک 3 دی ماه

سال 1399

سوالات فیزیک 3 دی ماه

سال 1398

درس شیمی 3 پایه دوازدهم

سوالات شیمی 3 دی ماه

سال1402

سوالات شیمی 3 دی ماه

سال 1401

سوالات شیمی 3 دی ماه

سال 1400

سوالات شیمی 3 دی ماه

سال 1399

سوالات شیمی 3 دی ماه

سال 1398

درس فارسی 3 پایه دوازدهم

سوالات فارسی 3 دی ماه

سال1402

سوالات فارسی 3 دی ماه

سال 1401

سوالات فارسی 3 دی ماه

سال 1400

سوالات فارسی 3 دی ماه

سال 1399

سوالات فارسی 3 دی ماه

سال 1398

درس نگارش 3 پایه دوازدهم

سوالات نگارش 3 دی ماه

سال1402

سوالات نگارش 3 دی ماه

سال 1401

سوالات نگارش 3 دی ماه

سال 1400

سوالات نگارش 3 دی ماه

سال 1400

سوالات نگارش 3 دی ماه

سال 1399

درس زبان انگلیسی 3 پایه دوازدهم

سوالات زبان انگلیسی 3 دی ماه

سال1402

سوالات زبان انگلیسی 3 دی ماه

سال 1401

سوالات زبان انگلیسی 3 دی ماه

سال 1400

سوالات زبان انگلیسی 3 دی ماه

سال 1399

سوالات زبان انگلیسی 3 دی ماه

سال 1398

درس عربی 3 پایه دوازدهم

سوالات عربی 3 دی ماه

سال 1402

سوالات عربی 3 دی ماه

سال 1401

سوالات عربی 3 دی ماه

سال 1400

سوالات عربی 3 دی ماه

سال 1399

سوالات عربی 3 دی ماه

سال 1398

درس دین و زندگی 3 پایه دوازدهم

سوالات درس دین و زندگی 3 دی ماه

سال1402

سوالات درس دین و زندگی 3 دی ماه

سال 1401

سوالات درس دین و زندگی 3 دی ماه

سال 1400

سوالات درس دین و زندگی 3 دی ماه

سال 1399

سوالات درس دین و زندگی 3 دی ماه

سال 1398

درس هویت اجتماعی پایه دوازدهم

سوالات هویت اجتماعی دی ماه

سال1402

سوالات هویت اجتماعی دی ماه

سال 1401

سوالات هویت اجتماعی دی ماه

سال 1400

سوالات هویت اجتماعی دی ماه

سال 1399

سوالات هویت اجتماعی دی ماه

سال 1398

درس سلامت بهداشت پایه دوازدهم

سوالات سلامت بهداشت دی ماه

سال1402

سوالات سلامت بهداشت دی ماه

سال 1401

سوالات سلامت بهداشت دی ماه

سال 1400

سوالات سلامت بهداشت دی ماه

سال 1399

سوالات سلامت بهداشت دی ماه

سال 1398

ورود به سایت و اپلیکیشن اصلی اموزش ملی

به اشتراک بگذارید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *