بنیاد آموزش ملی با کلی نیروهای مشغول به کار ، همیشه در حال بروزرسانی سایت و اپلیکیشن است

درس زیست شناسی 3 ، پایه دوازدهم

سوالات زیست شناسی 3 ، دی ماه

سال 1401

سوالات زیست شناسی 3 ، دی ماه

سال 1400

سوالات زیست شناسی 3 ، دی ماه

سال 1399

سوالات زیست شناسی 3 ، دی ماه

سال 1398

درس شیمی 3 ، پایه دوازدهم

سوالات شیمی 3 ، دی ماه

سال 1401

سوالات شیمی 3 ، دی ماه

سال 1400

سوالات شیمی 3 ، دی ماه

سال 1399

سوالات شیمی 3 ، دی ماه

سال 1398

درس ریاضی 3 ، پایه دوازدهم

سوالات ریاضی 3 ، دی ماه

سال 1401

سوالات ریاضی 3 ، دی ماه

سال 1400

سوالات ریاضی 3 ، دی ماه

سال 1399

سوالات ریاضی 3 ، دی ماه

سال 1398

درس فیزیک 3 ، پایه دوازدهم

سوالات فیزیک 3 ، دی ماه

سال 1401

سوالات فیزیک 3 ، دی ماه

سال 1400

سوالات فیزیک 3 ، دی ماه

سال 1399

سوالات فیزیک 3 ، دی ماه

سال 1398

درس عربی ، زبان قرآن پایه دوازدهم

سوالات عربی ، زبان قرآن دی ماه

سال 1401

سوالات عربی ، زبان قرآن دی ماه

سال 1400

سوالات عربی ، زبان قرآن دی ماه

سال 1399

سوالات عربی ، زبان قرآن دی ماه

سال 1398

درس زبان انگلیسی 3 ، پایه دوازدهم

سوالات زبان انگلیسی 3 ، دی ماه

سال 1401

سوالات زبان انگلیسی 3 ، دی ماه

سال 1400

سوالات زبان انگلیسی 3 ، دی ماه

سال 1399

سوالات زبان انگلیسی 3 ، دی ماه

سال 1398

درس فارسی 3 ، پایه دوازدهم

سوالات درس فارسی 3 ، دی ماه

سال 1401

سوالات درس فارسی 3 ، دی ماه

سال 1400

سوالات درس فارسی 3 ، دی ماه

سال 1399

سوالات درس فارسی 3 ، دی ماه

سال 1398

درس نگارش 3 ، پایه دوازدهم

سوالات نگارش 3 ، دی ماه

سال 1401

سوالات نگارش 3 ، دی ماه

سال 1400

سوالات نگارش 3 ، دی ماه

سال 1400

سوالات نگارش 3 ، دی ماه

سال 1399

درس دین و زندگی 3 ، پایه دوازدهم

سوالات دین و زندگی 3 ، دی ماه

سال 1401

سوالات دین و زندگی 3 ، دی ماه

سال 1400

سوالات دین و زندگی 3 ، دی ماه

سال 1399

سوالات دین و زندگی 3 ، دی ماه

سال 1398

درس هویت اجتماعی پایه دوازدهم

سوالات هویت اجتماعی دی ماه

سال 1401

سوالات هویت اجتماعی دی ماه

سال 1400

سوالات هویت اجتماعی دی ماه

سال 1399

سوالات هویت اجتماعی دی ماه

سال 1398

درس سلامت بهداشت پایه دوازدهم

سوالات سلامت بهداشت دی ماه

سال 1401

سوالات سلامت بهداشت دی ماه

سال 1400

سوالات سلامت بهداشت دی ماه

سال 1399

سوالات سلامت بهداشت دی ماه

سال 1398

ورود به سایت و اپلیکیشن اصلی اموزش ملی

به اشتراک بگذارید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *