نمونه سوال امتحانی خرداد ماه یازدهم رشته ریاضی

بنیاد آموزش ملی با کلی نیروهای مشغول به کار ، همیشه در حال بروزرسانی سایت و اپلیکیشن است

درس آمار و احتمال ، پایه یازدهم

سوالات آمار و احتمال ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات آمار و احتمال ، خرداد ماه

سال 1401

سوالات آمار و احتمال ، خرداد ماه

سال 1401

سوالات آمار و احتمال ، خرداد ماه

سال 1401

درس انگلیسی 2 ، خرداد ماه

درس انگلیسی 2 ، خرداد ماه

سال 1402

درس انگلیسی 2 ، خرداد ماه

سال 1402

درس انگلیسی 2 ، خرداد ماه

سال 1402

درس انگلیسی 2 ، خرداد ماه

سال 1402

درس تاریخ معاصر ،پایه یازدهم

سوالات تاریخ معاصر ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات تاریخ معاصر ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات تاریخ معاصر ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات تاریخ معاصر ، خرداد ماه

سال 1402

درس انسان و محیط زیست ، پایه یازدهم

سوالات انسان و محیط زیست ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات انسان و محیط زیست ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات انسان و محیط زیست ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات انسان و محیط زیست ، خرداد ماه

سال 1402

درس دین و زندگی 2 ، پایه یازدهم

سوالات دین و زندگی ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات دین و زندگی ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات دین و زندگی ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات دین و زندگی ، خرداد ماه

سال 1402

درس زمین شناسی ، پایه یازدهم

سوالات زمین شناسی ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات زمین شناسی ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات زمین شناسی ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات زمین شناسی ، خرداد ماه

سال 1402

درس شیمی 2 ، پایه یازدهم

سوالات شیمی 2 ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات شیمی 2 ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات شیمی 2 ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات شیمی 2 ، خرداد ماه

سال 1401

درس عربی ، زبان قرآن 2 ، پایه یازدهم

سوالات عربی ، زبان قرآن 2 ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات عربی ، زبان قرآن 2 ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات عربی ، زبان قرآن 2 ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات عربی ، زبان قرآن 2 ، خرداد ماه

سال 1402

درس فارسی 2، پایه یازدهم

سوالات فارسی 2، خرداد ماه

سال 1402

سوالات فارسی 2، خرداد ماه

سال 1402

سوالات فارسی 2، خرداد ماه

سال 1402

سوالات فارسی 2، خرداد ماه

سال 1401

درس نگارش 2، پایه یازدهم

سوالات نگارش 2 ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات نگارش 2 ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات نگارش 2 ، خرداد ماه

سال 1401

سوالات نگارش 2 ، خرداد ماه

سال 1400

هندسه 2 ، پایه یازدهم

سوالات هندسه 2 ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات هندسه 2 ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات هندسه 2 ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات هندسه 2 ، خرداد ماه

سال 1402

فیزیک 2 ، پایه یازدهم

سوالات فیزیک 2 ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات فیزیک 2 ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات فیزیک 2 ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات فیزیک 2 ، خرداد ماه

سال 1401

ورود به سایت و اپلیکیشن اصلی اموزش ملی

به اشتراک بگذارید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *