نمونه سوال امتحانی خرداد ماه یازدهم رشته ریاضی

بنیاد آموزش ملی با کلی نیروهای مشغول به کار ، همیشه در حال بروزرسانی سایت و اپلیکیشن است

سوالات با پاسخنامه امتحانات نهایی 1403

سوالات به همراه راهنمای تصحیح ، پس از انتشار جهت دانلود در قسمت درس مورد نظر قرار خواهند گرفت

سوالات با پاسخنامه عربی 2 ، خرداد ماه (نهایی)

سال 1403

سوالات با پاسخنامه شیمی 2 ، خرداد ماه (نهایی)

سال 1403

سوالات با پاسخنامه دین و زندگی 2 ، خرداد ماه (نهایی)

سال 1403

سوالات با پاسخنامه فیزیک 2 ، خرداد ماه (نهایی)

سال 1403

سوالات با پاسخنامه هندسه 2 ، خرداد ماه (نهایی)

سال 1403

سوالات با پاسخنامه فارسی 2 ، خرداد ماه (نهایی)

سال 1403

سوالات با پاسخنامه انسان و محیط زیست ، خرداد ماه (نهایی)

سال 1403

سوالات با پاسخنامه زبان انگلیسی 2 ، خرداد ماه (نهایی)

سال 1403

سوالات با پاسخنامه تاریخ معاصر ، خرداد ماه (نهایی)

سال 1403

سوالات با پاسخنامه حسابان 1 ، خرداد ماه (نهایی)

سال 1403

سوالات با پاسخنامه زمین شناسی ، خرداد ماه (نهایی)

سال 1403

سوالات با پاسخنامه آمار و احتمال ، خرداد ماه (نهایی)

سال 1403

درس شیمی 2 ، پایه یازدهم

سوالات شیمی 2 ، خرداد ماه (نهایی)

سال 1403

سوالات شیمی 2 ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات شیمی 2 ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات شیمی 2 ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات شیمی 2 ، خرداد ماه

سال 1401

درس آمار و احتمال ، پایه یازدهم

سوالات آمار و احتمال ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات آمار و احتمال ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات آمار و احتمال ، خرداد ماه

سال 1401

سوالات آمار و احتمال ، خرداد ماه

سال 1401

سوالات آمار و احتمال ، خرداد ماه

سال 1401

درس انگلیسی 2 ، خرداد ماه

درس انگلیسی 2 ، خرداد ماه

سال 1402

درس انگلیسی 2 ، خرداد ماه

سال 1402

درس انگلیسی 2 ، خرداد ماه

سال 1402

درس انگلیسی 2 ، خرداد ماه

سال 1402

درس تاریخ معاصر ،پایه یازدهم

سوالات تاریخ معاصر ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات تاریخ معاصر ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات تاریخ معاصر ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات تاریخ معاصر ، خرداد ماه

سال 1402

درس انسان و محیط زیست ، پایه یازدهم

سوالات انسان و محیط زیست ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات انسان و محیط زیست ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات انسان و محیط زیست ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات انسان و محیط زیست ، خرداد ماه

سال 1402

درس دین و زندگی 2 ، پایه یازدهم

سوالات دین و زندگی ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات دین و زندگی ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات دین و زندگی ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات دین و زندگی ، خرداد ماه

سال 1402

درس زمین شناسی ، پایه یازدهم

سوالات زمین شناسی ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات زمین شناسی ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات زمین شناسی ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات زمین شناسی ، خرداد ماه

سال 1402

درس عربی ، زبان قرآن 2 ، پایه یازدهم

سوالات عربی ، زبان قرآن 2 ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات عربی ، زبان قرآن 2 ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات عربی ، زبان قرآن 2 ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات عربی ، زبان قرآن 2 ، خرداد ماه

سال 1402

درس فارسی 2، پایه یازدهم

سوالات فارسی 2، خرداد ماه

سال 1402

سوالات فارسی 2، خرداد ماه

سال 1402

سوالات فارسی 2، خرداد ماه

سال 1402

سوالات فارسی 2، خرداد ماه

سال 1401

درس نگارش 2، پایه یازدهم

سوالات نگارش 2 ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات نگارش 2 ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات نگارش 2 ، خرداد ماه

سال 1401

سوالات نگارش 2 ، خرداد ماه

سال 1400

هندسه 2 ، پایه یازدهم

سوالات هندسه 2 ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات هندسه 2 ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات هندسه 2 ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات هندسه 2 ، خرداد ماه

سال 1402

حسابان 1 ، پایه یازدهم

سوالات حسابان 1 ، خرداد ماه

سال 1403

سوالات حسابان 1 ، خرداد ماه

سال1403

سوالات حسابان 1 ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات حسابان 1 ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات حسابان 1 ، خرداد ماه

سال 1402

فیزیک 2 ، پایه یازدهم

سوالات فیزیک 2 ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات فیزیک 2 ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات فیزیک 2 ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات فیزیک 2 ، خرداد ماه

سال 1401

ورود به سایت و اپلیکیشن اصلی اموزش ملی

به اشتراک بگذارید

نظرات

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *