نمونه سوال امتحانی خرداد ماه یازدهم رشته تجربی

بنیاد آموزش ملی با کلی نیروهای مشغول به کار ، همیشه در حال بروزرسانی سایت و اپلیکیشن است

سوالات با پاسخنامه امتحانات نهایی 1403

سوالات به همراه راهنمای تصحیح ، پس از انتشار جهت دانلود در قسمت درس مورد نظر قرار خواهند گرفت

سوالات با پاسخنامه عربی 2 ، خرداد ماه (نهایی)

سال 1403

سوالات با پاسخنامه شیمی 2 ، خرداد ماه (نهایی)

سال 1403

سوالات با پاسخنامه دین و زندگی 2 ، خرداد ماه (نهایی)

سال 1403

سوالات با پاسخنامه فیزیک 2 ، خرداد ماه (نهایی)

سال 1403

سوالات با پاسخنامه زیست شناسی 2 ، خرداد ماه (نهایی)

سال 1403

سوالات با پاسخنامه فارسی 2 ، خرداد ماه (نهایی)

سال 1403

سوالات با پاسخنامه انسان و محیط زیست ، خرداد ماه (نهایی)

سال 1403

سوالات با پاسخنامه زبان انگلیسی 2 ، خرداد ماه (نهایی)

سال 1403

سوالات با پاسخنامه تاریخ معاصر ، خرداد ماه (نهایی)

سال 1403

سوالات با پاسخنامه ریاضی 2 ، خرداد ماه (نهایی)

سال 1403

سوالات با پاسخنامه زمین شناسی ، خرداد ماه (نهایی)

سال 1403

درس شیمی 2 ، پایه یازدهم

سوالات شیمی 2 ، خرداد ماه (نهایی)

سال 1403

سوالات شیمی 2 ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات شیمی 2 ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات شیمی 2 ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات شیمی 2 ، خرداد ماه

سال 1402

درس انگلیسی 2 ، پایه یازدهم

سوالات انگلیسی 2 ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات انگلیسی 2 ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات انگلیسی 2 ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات انگلیسی 2 ، خرداد ماه

سال 1402

درس انسان و محیط زیست ، پایه یازدهم

سوالات انسان و محیط زیست ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات انسان و محیط زیست ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات انسان و محیط زیست ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات انسان و محیط زیست ، خرداد ماه

سال 1402

درس تاریخ معاصر ، پایه یازدهم

سوالات تاریخ معاصر ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات تاریخ معاصر ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات تاریخ معاصر ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات تاریخ معاصر ، خرداد ماه

سال 1402

درس دین و زندگی 2 ، پایه یازدهم

سوالات دین و زندگی 2 ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات دین و زندگی 2 ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات دین و زندگی 2 ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات دین و زندگی 2 ، خرداد ماه

سال 1402

درس ریاضی 2 ، پایه یازدهم

سوالات ریاضی 2 ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات ریاضی 2 ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات ریاضی 2 ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات ریاضی 2 ، خرداد ماه

سال 1402

درس زمین شناسی ، پایه یازدهم

سوالات زمین شناسی ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات زمین شناسی ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات زمین شناسی ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات زمین شناسی ، خرداد ماه

سال 1402

درس زیست شناسی 2 ، پایه یازدهم

سوالات زیست شناسی 2 ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات زیست شناسی 2 ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات زیست شناسی 2 ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات زیست شناسی 2 ، خرداد ماه

سال 1402

درس عربی ، زبان قرآن 2 ، پایه یازدهم

سوالات عربی ، زبان قرآن 2 ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات عربی ، زبان قرآن 2 ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات عربی ، زبان قرآن 2 ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات عربی ، زبان قرآن 2 ، خرداد ماه

سال 1402

درس فارسی 2 ، پایه یازدهم

سوالات فارسی 2، خرداد ماه

سال 1402

سوالات فارسی 2، خرداد ماه

سال 1402

سوالات فارسی 2، خرداد ماه

سال 1402

سوالات فارسی 2، خرداد ماه

سال 1401

درس نگارش 2، پایه یازدهم

سوالات نگارش 2 ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات نگارش 2 ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات نگارش 2 ، خرداد ماه

سال 1401

سوالات نگارش 2 ، خرداد ماه

سال 1400

درس فیزیک 2 ، پایه یازدهم

سوالت فیزیک 2 ، خرداد ماه

سال 1402

سوالت فیزیک 2 ، خرداد ماه

سال 1402

سوالت فیزیک 2 ، خرداد ماه

سال 1402

سوالت فیزیک 2 ، خرداد ماه

سال 1402

ورود به سایت و اپلیکیشن اصلی اموزش ملی

به اشتراک بگذارید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *