فیلم آموزشی و جزوه تدریس کامل

فیلم آموزشی و جزوه تدریس کامل

پایه دوازدهم

فیلم آموزشی و جزوه تدریس کامل

زبان ارشد و دکتری

فیلم آموزشی و جزوه تدریس کامل

پایه نهم

فیلم آموزشی و جزوه تدریس کامل

پایه هشتم

فیلم آموزشی و جزوه تدریس کامل

پایه هفتم

فیلم ها و جزوه های آموزشی سایت آموزش ملی از سال هفتم تا کنکور شامل چه مواردی می شوند؟

در ابتدا لازم به ذکر است که تک تک معلم های آموزش ملی بهترین معلم های کشور هستند زیرا این معلم ها دارای یکسری ویژگی ها می باشند:

 • این معلم ها یا خودشان رتبه های برتر کنکور هستند و یا رتبه های برتر المپیاد های داخلی و خارجی
 • تمام این معلم ها مدرس مدارس استعداد های درخشان هستند
 • تمام این معلم ها مولف کتاب های کمک آموزشی هستند
 • تمام این معلم ها طراح آزمون های آزمایشی مطرح کشور هستند
 • و از تمام موارد بالا مهم تر،تک تک معلم های آموزش ملی سبکی خاص و ابتکاری در آموزش خود دارند که باعث یادگیری هر چه بهتر دانش آموزان می شود

از آنجایی که اصلی ترین پارامتر آموزش،معلم برتر است،آموزش ملی با بهره گیری از این معلم های برتر و سایر امکانات تخصصی خود اقدام به تولید تمام فیلم ها و پکیج های آموزشی در مقطع متوسطه اول و متوسطه دوم در تمام دروس کرده است که لیست کامل این فیلم ها،پکیج ها و جزوه های آموزشی عبارتند از :

۱. فیلم های آموزشی،پکیج های آموزشی و جزوه های سال دوازدهم رشته ریاضی و فیزیک

در بنیاد آموزش ملی درس به درس تمام کتاب هایی که دانش آموزان رشته ریاضی در سال دوازدهم باید بخوانند به صورت کامل در قالب فیلم ها و پکیج های آموزشی به همراه جزوات تخصصی آموزش داده شده است که تمام این فیلم ها و جزوه ها در قسمت دوازدهم ریاضی فیزیک قرار داده شده اند و لیست کامل دروسی که فیلم های آموزشی آن ها قابل مشاهده کردن است به شرح زیر می باشد

 • فیلم آموزشی،پکیج و جزوه آموزشی حسابان (۲)
 • فیلم آموزشی،پکیج و جزوه آموزشی فیزیک (۳) دوازدهم ویژه رشته ریاضی
 • فیلم آموزشی،پکیج وجزوه آموزشی شیمی (۳) دوازدهم
 • فیلم آموزشی،پکیج و جزوه آموزشی ریاضیات گسسته
 • فیلم آموزشی،پکیج و جزوه آموزشی هندسه (۳)
 • فیلم آموزشی،پکیج و جزوه آموزشی زبان (۳)
 • فیلم آموزشی،پکیج و جزوه آموزشی عربی و زبان قرآن (۳)
 • فیلم آموزشی،پکیج و جزوه آموزشی دین و زندگی (۳)
 • فیلم آموزشی،پکیج و جزوه آموزشی فارسی (۳)

دانش آموزان رشته ریاضی می توانند تمام فیلم های بالا را هم به صورت درس به درس از طریق سایت آموزش ملی مشاهده کنند و هم به صورت پکیج آموزشی سفارش دهند که از طریق اداره پست خدمتشان ارسال شود.

۲.فیلم آموزشی،پکیج و جزوه های سال دوازدهم رشته علوم تجربی

دانش آموزان رشته تجربی در سال دوازدهم خود باید کتاب هایی را بخوانند که بنیاد آموزش ملی تمام این کتاب ها را به صورت فیلم،پکیج و جزوه آموزشی ارائه داده است و تمامی این فیلم های آموزشی در قسمت دوازدهم تجربی قابل مشاهده هستند و لیست کامل این فیلم ها،پکیج ها و جزوه ها عبارتند از:

 • فیلم آموزشی،پکیج و جزوه آموزش زیست شناسی (۳) دوازدهم
 • فیلم آموزشی،پکیج و جزوه آموزش شیمی (۳) دوازدهم
 • فیلم آموزشی،پکیج و جزوه آموزش فیزیک (۳) دوازدهم ویژه رشته تجربی
 • فیلم آموزشی،پکیج و جزوه آموزش ریاضی (۳) دوازدهم ویژه رشته تجربی
 • فیلم آموزشی،پکیج و جزوه آموزش زبان انگلیسی (۳) دوازدهم
 • فیلم آموزشی،پکیج و جزوه آموزش فارسی (۳) دوازدهم
 • فیلم آموزشی،پکیج و جزوه آموزش دین و زندگی (۳)
 • فیلم آموزشی،پکیج و جزوه آموزش عربی و زبان قرآن (۳)

دانش آموزان عزیز می توانند تمام محتوای آموزشی بالا را به صورت درس به درس هم از طریق سایت مشاهده بفرمایند و هم به  صورت پکیج سفارش دهند که از طریق اداره پست خدمتشان ارسال شود

۳.فیلم آموزشی،پکیج و جزوه های سال دوازدهم رشته علوم انسانی

دانش آموزان رشته علوم انسانی در سال دوازدهم باید کتاب هایی را مطالعه بفرمایند که در بنیاد آموزش ملی تمامی این کتاب ها،درس به درس به صورت فیلم آموزشی تهیه شده است که دانش آموزان دوازدهم رشته علوم انسانی تمامی فیلم های مربوط به پایه تحصیلی خودشان را می توانند در قسمت دوازدهم انسانی مشاهده کنند و در ضمن لیست کامل این فیلم های آموزشی عبارتند از:

 • فیلم آموزشی،پکیج و جزوه آموزشی زبان (۳) ویژه علوم انسانی
 • فیلم آموزشی،پکیج و جزوه آموزشی تاریخ(۳) دوازدهم انسانی
 • فیلم آموزشی،پکیج و جزوه آموزشی جامعه شناسی(۳) دوازدهم انسانی
 • فیلم آموزشی،پکیج و جزوه آموزشی جغرافیا (۳) دوازدهم انسانی
 • فیلم آموزشی،پکیج و جزوه آموزشی دین و زندگی (۳) دوازدهم انسانی
 • فیلم آموزشی،پکیج و جزوه آموزشی ریاضی و آمار (۳) دوازدهم انسانی
 • فیلم آموزشی،پکیج و جزوه آموزشی عربی (۳) دوازدهم انسانی
 • فیلم آموزشی،پکیج و جزوه آموزشی فارسی (۳) دوازدهم انسانی
 • فیلم آموزشی،پکیج و جزوه آموزشی فلسفه (۲) دوازدهم انسانی
 • فیلم آموزشی،پکیج و جزوه آموزشی نگارش (۳) دوازدهم انسانی

دانش آموزان علوم انسانی در سال دوازدهم هم می توانند تمامی این فیلم های آموزشی را به صورت درس به درس در سایت آموزش ملی مشاهده کنند و هم می توانند از طریق پل های ارتباطی موسسه آموزش ملی درخواست پکیج بدهند که از طریق اداره پست خدمتشان ارسال شود.

۴.فیلم های آموزشی،پکیج و جزوه های آموزشی سال یازدهم رشته ریاضی و فیزیک

آموزش ملی برای دانش آموزان سال یازدهم رشته ریاضی فیلم،پکیج و جزوه های آموزشی کاملی را ارائه داده است که تمامی این فیلم،پکیج و جزوه های آموزشی سال یازدهم رشته ریاضی همگی در قسمت یازدهم ریاضی و فیزیک موجود می باشند و لیست کامل این محتواهای آموزشی عبارتند از:

 • فیلم آموزشی،پکیج و جزوه حسابان(۱) یازدهم رشته ریاضی
 • فیلم آموزشی،پکیج و جزوه شیمی(۲) یازدهم رشته ریاضی
 • فیلم آموزشی،پکیج و جزوه فیزیک(۲) یازدهم رشته ریاضی
 • فیلم آموزشی،پکیج و جزوه زبان(۲) یازدهم رشته ریاضی
 • فیلم آموزشی،پکیج و جزوه دین و زندگی(۲) یازدهم رشته ریاضی
 • فیلم آموزشی،پکیج و جزوه عربی(۲) یازدهم رشته ریاضی
 • فیلم آموزشی،پکیج و جزوه فارسی(۲) یازدهم رشته ریاضی
 • فیلم آموزشی،پکیج و جزوه آمار و احتمال یازدهم رشته ریاضی
 • فیلم آموزشی،پکیج و جزوه هندسه(۲) یازدهم رشته ریاضی

دانش آموزان سال یازدهم رشته ریاضی تمتم محتوای ذکر شده در بالا را هم از طریق سایت أموزش ملی مشاهده کنند و هم از طریق پل های ارتباطی موجود در سایت ثبت سقارش کنند تا این پکیج های آموزشی به صورت بسته و از طریق اداره پست خدمت شما ارسال شود.

۵.فیلم های آموزشی،پکیج و جزوه های آموزشی سال یازدهم رشته علوم تجربی

آموزش ملی برای دانش آموزان سال یازدهم در رشته تجربی فیلم،پکیج و جزوه های آموزشی کاملی را در تمام دروس ارائه داده است که لیست کامل این فیلم،پکیج و جزوه های سال یازدهم تجربی را می توانید در قسمت یازدهم تجربی مشاهده کنید و در ضمن لیست کامل این محصولات آموزشی عبارتند از:

 • فیلم آموزشی،پکیج و جزوه زیست(۲) سال یازدهم تجربی
 • فیلم آموزشی،پکیج و جزوه شیمی(۲) سال یازدهم تجربی
 • فیلم آموزشی،پکیج و جزوه فیزیک(۲) سال یازدهم تجربی
 • فیلم آموزشی،پکیج و جزوه ریاضی(۲) سال یازدهم تجربی
 • فیلم آموزشی،پکیج و جزوه عربی(۲) سال یازدهم تجربی
 • فیلم آموزشی،پکیج و جزوه زبان(۲) سال یازدهم تجربی
 • فیلم آموزشی،پکیج و جزوه فارسی(۲) سال یازدهم تجربی
 • فیلم آموزشی،پکیج و جزوه دین و زندگی(۲) سال یازدهم تجربی
 • فیلم آموزشی،پکیج و جزوه زمین شناسی سال یازدهم

لازم به توضیح است که دانش آموزان سال یازدهم در رشته ریاضی می توانند تمام این فیلم،پکیج و جزوه های آموزشی را هم از طریق سایت آموزش ملی و به صورت درس به درس ببینند و هم می توانند از طریق روش های ارتباطی که در سایت اعلام شده ثبت سفارش کنند تا این پکیج های آموزشی به صورت بسته پستی خدمتتان ارسال شود.

۶.فیلم های آموزشی،پکیج و جزوه های آموزشی سال یازدهم رشته علوم انسانی

آموزش ملی برای دانش آموزان انسانی در سال یازدهم هم فیلم،پکیج و جزوه های آموزشی کاملی را در تمام دروس ارائه داده است که دانش آموزان رشته انسانی می توانند کل این محتوای آموزشی را به صورت درس به درس در قسمت یازدهم انسانی مشاهده کنند و همچنین لیست کامل این فیلم،پکیج و جزوه های آموزشی عبارتند از:

 • فیلم آموزشی،پکیج و جزوه تاریخ(۲) یازدهم انسانی
 • فیلم آموزشی،پکیج و جزوه تعلیمات ادیان الهی و اخلاق(۲) یازدهم انسانی
 • فیلم آموزشی،پکیج و جزوه جامعه شناسی(۲) یازدهم انسانی
 • فیلم آموزشی،پکیج و جزوه جغرافیا (۲) یازدهم انسانی
 • فیلم آموزشی،پکیج و جزوه دین و زندگی (۲) یازدهم انسانی
 • فیلم آموزشی،پکیج و جزوه روانشناسی یازدهم انسانی
 • فیلم آموزشی،پکیج و جزوه ریاضی و آمار(۲) یازدهم انسانی
 • فیلم آموزشی،پکیج و جزوه زبان(۲) یازدهم انسانی
 • فیلم آموزشی،پکیج و جزوه عربی(۲) یازدهم انسانی
 • فیلم آموزشی،پکیج و جزوه علوم و فنون ادبی (۲) یازدهم انسانی
 • فیلم آموزشی،پکیج و جزوه فارسی(۲) یازدهم انسانی
 • فیلم آموزشی،پکیج و جزوه فلسفه(۱) یازدهم انسانی
 • فیلم آموزشی،پکیج و جزوه نگارش(۲) یازدهم انسانی

دانش آموزان سال یازدهم انسانی می توانند فیلم،پکیج و جزوه های آموزشی مربوط به سال یازدهم انسانی را هم از طریق سایت آموزش ملی مشاهده کنند و هم از طریق روش های ارتباطی که در سایت قرار داده شده است سفارش پکیج بدهند تا همکاران به صورت بسته پستی از طریق اداره پست خدمتتان ارسال کنند.

۷.فیلم های آموزشی،پکیج و جزوه های آموزشی سال دهم رشته ریاضی و فیزیک

آموزش ملی برای دانش آموزان سال دهم محتوای کامل آموزشی را به صورت فیلم،پکیج و جزوه های آموزشی ارائه داده است که دانش آموزان سال دهم رشته ریاضی و فیزیک می توانند تمام این محتوای آموزشی را در قسمت دهم ریاضی و فیزیک به صورت درس به درس مشاهده کنند و همچنین لیست کامل این بسته های آموزشی عبارتند از:

 • فیلم آموزشی،پکیج و جزوه ریاضی دهم رشته ریاضی و فیزیک
 • فیلم آموزشی،پکیج و جزوه فیزیک دهم رشته ریاضی و فیزیک
 • فیلم آموزشی،پکیج و جزوه شیمی دهم رشته ریاضی و فیزیک
 • فیلم آموزشی،پکیج و جزوه زبان(۱) دهم رشته ریاضی و فیزیک
 • فیلم آموزشی،پکیج و جزوه عربی(۱) دهم رشته ریاضی و فیزیک
 • فیلم آموزشی،پکیج و جزوه فارسی(۱) دهم رشته ریاضی و فیزیک
 • فیلم آموزشی،پکیج و جزوه دین و زندگی(۱) دهم رشته ریاضی و فیزیک
 • فیلم آموزشی،پکیج و جزوه هندسه دهم رشته ریاضی و فیزیک

و لازم به توضیح است که دانش آموزان سال دهم رشته ریاضی و فیزیک می توانند تمام این محتواهای آموزشی را هم از طریق سایت آموزش ملی مشاهده کنند و هم از طریق روش های ارتباطی که در سایت اعلام شده ثبت سفارش کنند تا به صورت بسته پستی خدمتشان ارسال شود.

۸.فیلم های آموزشی،پکیج و جزوه های آموزشی سال دهم رشته علوم تجربی

آموزش ملی برای دانش آموزان سال دهم رشته تجربی بسته کامل آموزشی را در تمام دروس به صورت فیلم های آموزشی،پکیج و جزوه های آموزشی ارائه می دهد که تمام این فیلم های آموزشی به صورت درس به درس در قسمت دهم تجربی قابل مشاهده هستند و همچنین لیست کامل این محتوای آموزشی عبارت است از:

 • فیلم آموزشی،پکیج و جزوه های آموزشی زیست شناسی (۱) دهم تجربی
 • فیلم آموزشی،پکیج و جزوه های آموزشی فیزیک (۱) دهم تجربی
 • فیلم آموزشی،پکیج و جزوه های آموزشی شیمی (۱) دهم تجربی
 • فیلم آموزشی،پکیج و جزوه های آموزشی ریاضی (۱) دهم تجربی
 • فیلم آموزشی،پکیج و جزوه های آموزشی زبان(۱) دهم تجربی
 • فیلم آموزشی،پکیج و جزوه های آموزشی عربی(۱) دهم تجربی
 • فیلم آموزشی،پکیج و جزوه های آموزشی فارسی (۱) دهم تجربی
 • فیلم آموزشی،پکیج و جزوه های آموزشی دین و زندگی (۱) دهم تجربی

دانش آموزان سال دهم تجربی می توانند تمام محتوای آموزشی بالا را هم از طریق سایت آموزش ملی مشاهده کنند و هم به وسیله ی شیوه های ارتباطی که در سایت بیان شده ثبت سفارش کنند تا تمام این فیلم های آموزشی به صورت پکیج از طریق اداره پست خدمت شما ارسال شود.

۹.فیلم های آموزشی،پکیج و جزوه های آموزشی سال دهم رشته علوم انسانی

آموزش ملی برای دانش آموزان سال دهم انسانی بسته کامل آموزشی شامل فیلم آموزشی،پکیج آموزشی و جزوه آموزشی ارائه می کند که شما دانش آموزان انسانی می توانید تمام این محتوای آموزشی را در قسمت دهم انسانی مشاهده کنید و لیست کامل این محتوای آموزشی عبارت است از:

 • فیلم آموزشی،پکیج و جزوه آموزشی اقتصاد دهم انسانی
 • فیلم آموزشی،پکیج و جزوه آموزشی تاریخ (۱) دهم انسانی
 • فیلم آموزشی،پکیج و جزوه آموزشی جامعه شناسی(۱) دهم انسانی
 • فیلم آموزشی،پکیج و جزوه آموزشی دین و زندگی(۱) دهم انسانی
 • فیلم آموزشی،پکیج و جزوه آموزشی ریاضی و آمار(۱) دهم انسانی
 • فیلم آموزشی،پکیج و جزوه آموزشی زبان انگلیسی(۱) دهم انسانی
 • فیلم آموزشی،پکیج و جزوه آموزشی عربی(۱) دهم انسانی
 • فیلم آموزشی،پکیج و جزوه آموزشی علوم و فنون ادبی(۱) دهم انسانی
 • فیلم آموزشی،پکیج و جزوه آموزشی فارسی(۱) دهم انسانی
 • فیلم آموزشی،پکیج و جزوه آموزشی منطق دهم انسانی
 • فیل آموزشی،پکیج و جزوه آموزشی نگارش(۱) دهم انسانی

و لازم به توضیح است که دانش آموزان سال دهم رشته علوم انسانی می توانند تمامی این فیلم های آموزشی،پکیج ها و جزوه های ذکر شده را هم از طریق سایت مشاهده کنند و هم از طریق ابزار های ارتباطی که در سایت مشخص شده ثبت سفارش کنند تا این محتوای آموزشی به صورت پکیج از طریق اداره پست خدمتتان ارسال شوند.

۱۰.فیلم های آموزشی،پکیج و جزوه های آموزشی سال نهم

آموزش ملی،آموزش و یادگیری را برای تمام دانش آموزان سال نهم کشور کاملا رایگان کرده است و شما دانش آموزان سال نهم در هر نقطه ای از کشور که هستید می توانید با مراجعه به قسمت دروس نهم در سایت آموزش ملی تمام فیلم های آموزشی مربوط به پایه تحصیلی خود را به صورت کامل مشاهده کنید و لیست کامل این فیلم ها،پکیج ها و جزوه های آموزشی مربوط به سال نهم عبارتند از:

 • فیلم آموزشی،پکیج و جزوه آموزشی رایگان ریاضی نهم
 • فیلم آموزشی،پکیج و جزوه آموزشی رایگان علوم تجربی نهم
 • فیلم آموزشی،پکیج و جزوه آموزشی رایگان زبان انگلیسی نهم
 • فیلم آموزشی،پکیج و جزوه آموزشی رایگان عربی نهم

لازم به توضیح است که تمام خدمات آموزشی مربوط به متوسطه اول در آموزش ملی رایگان است و رایگان خواهد ماند

۱۱.فیلم های آموزشی،پکیج و جزوه های آموزشی رایگان سال هشتم

آموزش ملی تمام امکانات آموزشی را برای دانش آموزان سال هشتم رایگان کرده است و تمام دانش آموزان کشور می توانند فیلم های آموزشی،پکیج ها و جزوه های آموزشی سال هشتم را به صورت رایگان در قسمت دروس هشتم مشاهده کنند و لیست کامل این محتواهای آموزشی عبارتند از:

 • فیلم آموزشی،پکیج و جزوه های آموزشی رایگان علوم هشتم
 • فیلم آموزشی،پکیج و جزوه های آموزشی رایگان زبان انگلیسی هشتم

آموزش کلیه دروس سال هشتم در آموزش ملی رایگان است و رایگان خواهد ماند

۱۲.فیلم های آموزشی سال هفتم

آموزش ملی این امکان را برای تمام دانش آموزان سال هفتم کشور فراهم آورده است که به صورت کاملا رایگان به فیلم های آموزشی برترین معلم های کشور دسترسی داشته باشند و به همین منظور تنها کافی است که دانش آموزان به قسمت دروس هفتم مراجعه کنند و لیست کامل محتوای آموزشی مربوط به این پایه عبارت است از:

 • فیلم آموزشی،پکیج و جزوه های آموزشی رایگان ریاضی هفتم
 • فیلم آموزشی،پکیج و جزوه های آموزشی رایگان علوم هفتم
 • فیلم آموزشی،پکیج و جزوه های آموزشی رایگان زبان هفتم
 • فیلم آموزشی،پکیج وجزوه های آموزشی رایگان عربی هفتم

۱۳.فیلم های آموزشی،پکیج و جزوه های آموزشی زبان در مقطع ارشد و دکتری

یکی دیگر از ارزنده ترین خدماتی که آموزش ملی ارائه می دهد فیلم های آموزشی زبان انگلیسی برای مقطع ارشد و دکتری می باشد و شما داوطلبان گرامی می توانید فیلم های آموزشی،پکیج ها و جزوه های آموزشی مربوط به زبان ارشد و دکتری را در قسمت زبان ارشد و دکتری مشاهده کنید و لیست کامل این فیلم های آموزشی عبارت است از:

 • فیلم آموزشی،پکیج و جزوه آموزشی زبان عمومی کنکور ارشد
 • فیلم آموزشی،پکیج و جزوه آموزشی زبان عمومی کنکور دکتری
 • فیلم آموزشی،پکیج و جزوه آموزشی زبان(آزمون-msrt) (آزمون – ام اس ار تی)
 • فیلم آموزشی،پکیج و جزوه آموزشی زبان(آزمون-ept) (آزمون-ای پی تی)
 • فیلم آموزشی،پکیج و جزوه آموزشی زبان(آزمون-mhle ) (آزمون-ام اچ ال ای)
 • فیلم آموزشی،پکیج و جزوه آموزشی زبان(آزمون-tolimo ) (آزمون- تولیمو)

۱۴.فیلم های آموزشی،پکیج و جزوه های آموزشی کنکور منحصرا زبان

یکی از بسته های آموزشی پر طرفدار آموزش ملی فیلم آموزشی،پکیج و جزوه زبان تخصیصی می باشد که مربوط به کنکور زبان یا همان کنکور منحصرا زبان می باشد که تمام فیلم های آموزشی این قسمت را می توانید در قسمت کنکور منحصرا زبان مشاهده بفرمایید و پکیجی که در این قسمت ارائه شده است شامل:

 • فیلم آموزشی،پکیج و جزوه کنکور منحصرا زبان می باشد

داوطلبان کنکور منحصرا زبان می توانند تمام محتوای آموزشی این قسمت را هم از طریق سایت آموزش ملی مشاهده کنند و هم از یکی از روش های ارتباطی که در سایت ذکر شده این بسته آموزشی را سفارش دهند تا پکیج منحصرا زبان از طریق اداره پست خدمتشان ارسال شود