مرضیه مرادی

مشخصات

استاد مرضیه مرادی

دروس آموزشی:

انگلیسی هشتم

شبکه های اجتماعی

سایت و اپلیکیشن آموزش ملی www.amoozeshmelli.com

مرضیه مرادی

مدرس زبان انگلیسی سال هشتم

 

کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

 

سابقه تدریس ۷ سال

 

مدرس مدارس : تیز هوشان و نمونه دولتی

 

سبک تدریس : استاد مردای بسیار تاکید روی مفاهیم دارند و آموزش ایشان جذاب و روان و بسیار قابل فهم است.

 

آموزش جذاب در قسمت گرامر و لغت تخصص استاد مرادی است.

برای دیدن نمونه آموش های استاد مرادی می توانید به قسمت های زیر مراجعه کنید.

آموزش زبان انگلیسی سال هشتم

ویدیو های تدریس شده توسط این استاد

ویدیو های تدریس شده
توسط این استاد