شاهرخ نجفی

مشخصات

استاد شاهرخ نجفی

دروس آموزشی:

مشاوره

شبکه های اجتماعی

سایت و اپلیکیشن آموزش ملی www.amoozeshmelli.com

مهندس شاهرخ نجفی

مشاور تحصیلی

تحصیلات: مهندسی مکانیک ، ارشد کارگردانی نمایش

سابقه مشاوره: ۱۵ سال

مولف: ۷ عنوان کتاب مشاوره و موفقیت

(انتشارات : راه اندیشه،مهر و ماه ، بیست و نیمکت سبز)

رتبه های برتر:،علیرضا بیرانوند(رتبه ۴۱ تجربی)،غزل نعمتی(رتبه ۵۷ تجرب)،پدرام قیاسوند( رتبه ۸۹ تجربی)،کیانا طاهری (رتبه ۹۲ تجربی)  ،  مرضیه حسینی  (رتبه ۲۰۳ تجربی)    ، فاطمه طاهرخانی ( رتبه ۳۰۲ تجربی)   ، احمد نصیری ( رتبه ۳۴۹ تجربی)  ، فاطمه رستمی (رتبه ۴۰۷ تجربی) و غیره …..

مشاور مدارس : انرژی اتمی، پرستو ، هدف ، سلام

مشاور پروازی شهرهای:اهواز ، زاهدان ، تبریز ، اصفهان ، مشهد و زاهدان

سبک مشاوره: مهندس شاهرخ نجفی اصولا اعتقادی به مشاوره گروهی ندارند و به شدت اعتقاد دارند که هر دانش آموزی نیاز و شرایط مخصوص به خودش را دارد،لذا به همین دلیل مهندس شاهرخ نجفی تمام مشاوره های خود را به صورت انفرادی برگزار می کنند و به هر دانش آموز برنامه مطالعاتی ویژه خودش را می دهد.

در مشاوره های مهندس شاهرخ یکسری ویژگی ها بسیار به چشم می خورد مثل: ایجاد انگیزه بالا در دانش آموزان، آموزش مهارت تست زنی ، آموزش مدیریت آزمون ، آموزش کنترل استرس ، برنامه مطالعاتی متعادل و غیره

ویدیو های تدریس شده توسط این استاد

ویدیو های تدریس شده
توسط این استاد