امیرحسین شلالوند

مشخصات

استاد امیرحسین شلالوند

دروس آموزشی:

عربی متوسطه دوم

شبکه های اجتماعی

سایت و اپلیکیشن آموزش ملی

امیر حسین شلالوند

مدرس عربی متوسطه دوم(عربی دهم،عربی یازدهم،عربی دوازدهم)

تحصیلات: کارشناسی آموزش ادبیات عرب

سابقه تدریس: ۷ سال

مدرس آموزشگاه های همگامان و …

برای دیدن فیلم های آموزش استاد شلالوند به لینک های زیر مراجعه کنید:

عربی دوازدهم رشته ریاضی

عربی دوازدهم رشته تجربی

عربی دوازدهم رشته انسانی

عربی یازدهم رشته ریاضی

عربی یازدهم رشته تجربی

عربی یازدهم رشته انسانی

عربی دهم رشته ریاضی

عربی دهم رشته تجربی

عربی دهم رشته انسانی

جمع بندی عربی کنکور

ویدیو های تدریس شده توسط این استاد

ویدیو های تدریس شده
توسط این استاد

بدون دیدگاه

فیلم و جزوه جمعبندی عربی مبحث اسم

پلی لیست جمع بندی عربی (مبحث اسم) 4 ویدئوها قسمت 1 (جمعبندی عربی مبحث اسم ها) 00:13:53 قسمت 2 (جمعبندی عربی مبحث اسم ها) 00:16:22 قسمت 3 (جمعبندی عربی مبحث…

فیلم و جزوه جمعبندی عربی مبحث اسم
بدون دیدگاه

فیلم و جزوه جمعبندی عربی مبحث ترکیب

پلی لیست جمع بندی عربی (مبحث ترکیب) 9 ویدئوها قسمت 1 (جمعبندی عربی مبحث ترکیب) 00:19:45 قسمت 2 (جمعبندی عربی مبحث ترکیب) 00:26:17 قسمت 3 (جمعبندی عربی مبحث ترکیب) 00:17:48…

فیلم و جزوه جمعبندی عربی مبحث ترکیب
بدون دیدگاه

فیلم و جزوه جمعبندی عربی دوازدهم

پلی لیست جمع بندی عربی (عربی دوازدهم) 4 ویدئوها قسمت 1 (جمعبندی عربی دوازدهم) 00:21:00 قسمت 2 (جمعبندی عربی دوازدهم) 00:17:42 قسمت 3 (جمعبندی عربی دوازدهم) 00:22:47 قسمت 4 (توضیحات…

فیلم و جزوه جمعبندی عربی دوازدهم