نمونه سوال خرداد ماه-دوازدهم تجربی

بنیاد آموزش ملی با کلی نیروهای مشغول به کار ، همیشه در حال بروزرسانی سایت و اپلیکیشن است

درس زیست شناسی پایه دوازدهم

سوالات زیست شناسی خرداد ماه

سال 1401

سوالات زیست شناسی خرداد ماه

سال 1400

سوالات زیست شناسی خرداد ماه

سال 1399

سوالات زیست شناسی خرداد ماه

سال 1398

درس شیمی پایه دوزادهم

سوالات شیمی خرداد ماه

سال 1401

سوالات شیمی خرداد ماه

سال 1400

سوالات شیمی خرداد ماه

سال 1399

سوالات شیمی خرداد ماه

سال 1398

درس ریاضی پایه دوزادهم

سوالات ریاضی خرداد ماه

سال 1401

سوالات ریاضی خرداد ماه

سال 1400

سوالات ریاضی خرداد ماه

سال 1399

سوالات ریاضی خرداد ماه

سال 1398

درس فیزیک پایه دوزادهم

سوالات فیزیک خرداد ماه

سال 1401

سوالات فیزیک خرداد ماه

سال 1400

سوالات فیزیک خرداد ماه

سال 1399

سوالات فیزیک خرداد ماه

سال 1398

درس عربی ، زبان قرآن پایه دوزادهم

سوالات عربی زبان قرآن خرداد ماه

سال 1401

سوالات عربی زبان قرآن خرداد ماه

سال 1400

سوالات عربی زبان قرآن خرداد ماه

سال 1399

سوالات عربی زبان قرآن خرداد ماه

سال 1398

درس زبان انگلیسی پایه دوزادهم

سوالات زبان انگلیسی خرداد ماه

سال 1401

سوالات زبان انگلیسی خرداد ماه

سال 1400

سوالات زبان انگلیسی خرداد ماه

سال 1399

سوالات زبان انگلیسی خرداد ماه

سال 1398

درس فارسی پایه دوزادهم

سوالات فارسی خرداد ماه

سال 1401

سوالات فارسی خرداد ماه

سال 1400

سوالات فارسی خرداد ماه

سال 1399

سوالات فارسی خرداد ماه

سال 1398

درس نگارش پایه دوزادهم

سوالات نگارش خرداد ماه

سال 1401

سوالات نگارش خرداد ماه

سال 1401

سوالات نگارش خرداد ماه

سال 1400

سوالات نگارش خرداد ماه

سال 1398

درس دین و زندگی پایه دوزادهم

سوالات دین و زندگی خرداد ماه

سال 1401

سوالات دین و زندگی خرداد ماه

سال 1400

سوالات دین و زندگی خرداد ماه

سال 1399

سوالات دین و زندگی خرداد ماه

سال 1398

درس هویت اجتماعی پایه دوزادهم

سوالات هویت اجتماعی خرداد ماه

سال 1401

سوالات هویت اجتماعی خرداد ماه

سال 1400

سوالات هویت اجتماعی خرداد ماه

سال 1399

سوالات هویت اجتماعی خرداد ماه

سال 1398

درس سلامت بهداشت پایه دوزادهم

سوالات سلامت بهداشت خرداد ماه

سال 1401

سوالات سلامت بهداشت خرداد ماه

سال 1400

سوالات سلامت بهداشت خرداد ماه

سال 1399

سوالات سلامت بهداشت خرداد ماه

سال 1398

ورود به سایت و اپلیکیشن اصلی اموزش ملی

به اشتراک بگذارید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *