نمونه سوال امتحانی خرداد ماه دهم رشته انسانی

بنیاد آموزش ملی با کلی نیروهای مشغول به کار ، همیشه در حال بروزرسانی سایت و اپلیکیشن است

درس اقتصاد ، پایه دهم

سوالات اقتصاد ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات اقتصاد ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات اقتصاد ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات اقتصاد ، خرداد ماه

سال 1402

درس منطق ، پایه دهم

سوالات منطق ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات منطق ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات منطق ، خرداد ماه

سال 1401

سوالات منطق ، خرداد ماه

سال 1401

درس آمادگی دفاعی ، پایه دهم

سوالات آمادگی دفاعی ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات آمادگی دفاعی ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات آمادگی دفاعی ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات آمادگی دفاعی ، خرداد ماه

سال 1401

درس انگلیسی 1 ، پایه دهم

سوالات انگلیسی 1 ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات انگلیسی 1 ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات انگلیسی 1 ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات انگلیسی 1 ، خرداد ماه

سال 1402

درس تاریخ (ایران و جهان باستان) ، پایه دهم

سوالات تاریخ(ایران و جهان باستان) ، خرداد ماه

سال 1401

سوالات تاریخ(ایران و جهان باستان) ، خرداد ماه

سال 1401

سوالات تاریخ(ایران و جهان باستان) ، خرداد ماه

سال 1401

سوالات تاریخ(ایران و جهان باستان) ، خرداد ماه

سال 1401

درس تفکر و سواد رسانه ای ، پایه دهم

سوالات تفکر و سواد رسانه ای ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات تفکر و سواد رسانه ای ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات تفکر و سواد رسانه ای ، خرداد ماه

سال 1401

سوالات تفکر و سواد رسانه ای ، خرداد ماه

سال 1401

درس جامعه شناسی 1 ، پایه دهم

سوالات درس جامعه شناسی ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات درس جامعه شناسی ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات درس جامعه شناسی ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات درس جامعه شناسی ، خرداد ماه

سال 1402

درس جغرافیای ایران ، پایه دهم

سوالات جغرافیای ایران ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات جغرافیای ایران ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات جغرافیای ایران ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات جغرافیای ایران ، خرداد ماه

سال 1400

درس دین و زندگی 1 ، پایه دهم

سوالات دین و زندگی 1 ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات دین و زندگی 1 ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات دین و زندگی 1 ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات دین و زندگی 1 ، خرداد ماه

سال 1402

درس ریاضی و آمار 1 ، پایه دهم

سوالات ریاضی و آمار 1 ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات ریاضی و آمار 1 ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات ریاضی و آمار 1 ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات ریاضی و آمار 1 ، خرداد ماه

سال 1402

درس عربی، زبان قرآن 1 ، پایه دهم

سوالات عربی ، زبان قرآن 1 ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات عربی ، زبان قرآن 1 ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات عربی ، زبان قرآن 1 ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات عربی ، زبان قرآن 1 ، خرداد ماه

سال 1402

درس علوم و فنون ادبی 1 ، پایه دهم

سوالات علوم و فنون ادبی 1 ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات علوم و فنون ادبی 1 ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات علوم و فنون ادبی 1 ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات علوم و فنون ادبی 1 ، خرداد ماه

سال 1402

درس فارسی 1 ، پایه دهم

سوالات فارسی 1 ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات فارسی 1 ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات فارسی 1 ، خرداد ماه

سال 1402

سوالات فارسی 1 ، خرداد ماه

سال 1402

درس نگارش 1 ، پایه دهم

سوالات نگارش 1 ،خرداد ماه

سال 1402

سوالات نگارش 1 ،خرداد ماه

سال 1402

سوالات نگارش 1 ،خرداد ماه

سال 1401

سوالات نگارش 1 ،خرداد ماه

سال 1401

ورود به سایت و اپلیکیشن اصلی اموزش ملی

به اشتراک بگذارید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *